BARCELONA : GLOBAL & IMPERIAL CITY

 

 

EDITO. No és el primer cop que denunciem la necessitat que el capitalisme neoliberal té del nacionalisme; ho hem vist des de la història, des de la geopolítica, des del binomi capital-treball, des de l’ètica i avui des d’ una tendència geopolítica del S.XXI: les ciutats globals són els nous nusos de la globalització capitalista.

La globalització intensifica els processos d’aglomeració. Població, empreses, llocs de treball, riquesa, coneixement, poder polític i estratègic, es concentren en les anomenades ciutats globals.

Les ciutats globals són àrees o regions metropolitanes  on es localitzen les seus de les grans empreses, institucions financeres, organismes internacionals. Es el territori des d’on es gestiona i dirigeix el Sistema Mundial i on té origen una cultura cosmopolita que es difon per tot el mon.

 

Aquests pols dinàmics d’activitat i creixement  cal contraposar-los a la gran quantitat de territoris submergits, països fallits, sense protagonisme polític ni econòmic, amb amplis segments de la població exclosa de la globalització. Milions de d’homes i nens esclavitzats. Milions de nens vivint al carrer. Milions de persones que pateixen fins morir per no tenir els medis bàsics per a la vida: aigua potable, alimentació, sanitat, educació.
La relació existent entre les megaregions i la resta de territoris, és la indiferència.  Posant de manifest una altra tendència del SXXI, assenyalada pel Papa Francesc, la globalització de la indiferència.
Podem comptabilitzar una quarantena de megaregions urbanes globals, que superen els 5 milions d’habitants. Suposen el 25% de la població del planeta però generen el 66% del PIB mundial i el 86% de les patents.
La tendència a la concentració del poder és un tret del capitalisme i lluny de combatre-la, el procés soberanista català en cap moment s’ha manifestat en contra, ans al contrari, sempre ha plantejat la necessitat d’una aliança per enfortir-se i adaptar-se al model hegemònic.
L’ Area Metropolitana catalana és una megarregió on el conjunt de les institucions publiques i el capital privat treballen per integrar-la com un punt de referència i node  en els circuits del capital internacional. La megarregió es transforma en una gran empresa i en una megamercaderia.
Les polítiques que governen la capital catalana i el Parlament català estant immersos en politiques que segueixen la lógica del capitalisme del segle XXI, per situar Catalunya i llur área metropolitana als peus del Sistema Mundial. El Districte @, biotecnologia, farmàcia, investigació aeroespacial, logística, són algunes dels pols d’inversió pels que aposta  la tercera ciutat més fotografiada del mon.
Criden llibertat i paren les mans per a que el capital hi posi les noves baules i grillons.

También podría interesarte...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

2 + 6 =